Uzmanlık Alanları

 • Konuşmacı ve Eğitimci
 • Bireysel Kariyer Danışmanlığı
 • Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Hizmetler
 • Okul çağındaki çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Hizmetler
 • İlişki, Aile ve Çift terapileri
 • Grup terapisi/Psikodrama
 • Travma Terapisi (EMDR)
 • Cinsel Terapist
 • Jungiyen içerikli Kum Tepsisi Terapisti
 • EFT Terapisti
 • Regresyon Terapisti
 • Psikodinamik Terapist
 • Bilişsel-Davranışçı Terapist