Üye Olduğu Kuruluşlar

  • Türk Psikologlar Derneği
  • Grup Terapileri Derneği
  • Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
  • Psikoterapi Enstitüsü