Sertifikaları

 • Aile Konstelasyonu Çalışması
 • Spritüel Regresyon
 • Regresyon Eğitimi
 • Kum Terapisi Eğitimi
 • Psikanaliz Eğitimi
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi
 • Relational Psyschoanalysıs ın Interactıon with Developmental Theory, Sypros, D.Ofranos, Ph.D.
 • Introductıon to Relatıonal Psychoanalysıs, Lewis Aron, Ph.D.
 • Kişilik Bozuklukları Kongre, Salman Akhtar,
 • Kişilik Bozuklukları (Prof.Dr. Vamık Volkan)
 • Cognıtıve Behavıoral Therapy Of Anxıety Dısorders (Dr.Arthur Freeman) Department of Behavioral Medicine Midwestern University-Psikoterapi Enstitüsü
 • Integratıve Relation Psychotherapy (Paul L.Wathtel, Ph.D.)
 • Emotıon-Focused Couples Therap (Leslie S.Greenberg, Ph D)
 • Transference-Focused Psychotherapy (Otto F.Kernberg MD., FAPA-Personality Disorders Institute
 • Transference-Focused Psychotherapy (Frank E.Yeomans MD., Ph D Personality Disorders Institute –
 • Hipnoterapi Eğitimi– Hipnoz Derneği
 • Time-Limited Dynamıc Psychotherapy (Hanna Levenson, Ph D.- Levenson Institute for Training, USA- Masterson Yaklaşımı, The Masterson Institute, USA-
 • İletişim ve Yönetim Becerileri-Rota Organizasyonel Öğrenme Stratejileri, Sistem Düşüncesi ve Problem Çözme-Rota Organizasyonel Öğrenme Stratejileri,
 • Sosyal Stiller Eğitimi, TRACOM, USA, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Türk Psikologlar Derneği
 • Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Travma Eğitimi (EMDR) Eğitimi, (Francine Shapiro, Ph.D
 • Travma Sonrası Erken Müdahale Eğitimi, – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Çözüm Odaklı Stratejik Terapi Eğitimi-Davranış Bilimleri Enstitüsü,
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Psikodrama Eğitimi, Psikodramatis- Uberlingen
 • Moreno Enstitüsü- Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Kum oyunu terapisi grup süpervizyonu ve sembol araştırması, Vima psikolojik danışmanlık
 • Şema Terapi Eğitim Programı