Kurumsal Hizmetler

Yöneticilik; kişinin tek başına yapamayacak kadar yoğun olan bir işi bir ekip halinde yapması ve hedefe birlikte yürümesidir.

Yönetici; iki önemli beceri ile profesyonel hayatın içinde yer alır. Birincisi; işe ait teknik, beceri diğeri ise; insanları yönlendirmeye yönelik insanlar arası ilişki becerisi.

Yöneticilerin becerileri ne kadar güçlü olursa olsun; insanın olduğu her yerde çatışma kaçınılmaz olacak ve ilişkileri olumsuz yönde etkileyecektir.

6 şapka modeli ile uzaktan yönetim eğitiminde; en önemli kaynağımız olan düşünce harekete geçirilecek, değersizlik inancımızın güçlük etkisinden arınmak ve sürekli haklı olmak ile uğraşmak yerine ekibinizle birlikte harekete geçmeniz için gereken beceriler gözden geçirilecektir.

Yaşamda amaç haklı olmak değil, objektif bakış açısı ile problem çözücü olmak, kazan-kazan yaklaşımı ile mutlu olmaktır.

Yaratıcı insan; spontan, verileri değerlendiren, duyguları ile düşünen, proaktif insandır.

Farklı bakış açıları ile düşünmek saplanıp kaldığımız problemlerden çıkışı sağlar. Ekibi yönetebilecekleri becerileri etkin kullanır.

İçerik

Ø Değişim.

Ø Profesyonellik ve bisiklet model.

Ø Çatışma ve çeşitleri.

Ø Sorun yaratan ile değil yaşayan ile uğraş.

Ø Çalışma hayatındaki problemleri belirleme.

Ø Düşünme yeteneği.

Ø Düşüncede karışıklık yaratan faktörler.

Ø 6 farklı şapka ile düşünmek ve yaratıcılık.

Ø 6 farklı şapka ile iş hayatındaki problemlere yaklaşım ve çözümler.

Katılımcı Profili:

Yöneticiler.

 

Bireysel Kazanımlar

Ø İstediğiniz anda, istediğiniz düşünce türünüzün ön plana çıkmasını sağlamak.

Ø Düşüncenin 6 şapkası ile; niyeti başarıya çevirmek yolunda adımlar atmanızı sağlamak.

Ø Kişi; duyguyu mantığından, yaratıcılığı bilgi biriminden ayırmak.

Ø Hangi durumda nasıl hareket edeceğini kolaylıkla seçmek.

Ø Her seferinde sadece bir şeyle uğraşarak sade düşünce biçimi geliştirmek.

Ø Kişi kazandığı becerilerle gerekli düşünme biçimlerine istenildiği anda geçiş yapmayı sağlamak.

Kurumsal Kazanımlar

Ø Yönetim ve yöneticilik kavramları üzerinde farkındalıklar yaşamanızı sağlamak.

Ø Profesyonel bir yöneticinin özelliklerini kavramak.

Ø Çatışmalar ve çözüm yolları konusunda farkındalıklar yaşamak.

Ø Ekibi yönetmek ve farklılıklara dayanan zorluklara müdahale etmek.

Ø Düşüncenin 6 şapkası, bize düşüncelerimizi orkestra şefi gibi yönetme olanağı sağlamak.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün.

İnsanın varoluşsal anlamda kaygılarını bir kenara bıraktığımızda dört alanı olduğunu görürüz. Davranışların altında düşünceler, düşüncelerin altında duygular ve duyguların altında fizyo-genetik. Bunlara eklenecek kişilerarası ilişkilerdir.

Bedendeki hisler ve duygular insanın düşüncelerini yönlendiren ve davranışsal olarak harekete geçmesini sağlayan faktörlerin başında gelir.

Bedenimizdeki hislere ve duygulara ulaştığımızda, düşünsel anlamda bilinçli aklımızla hareket ettiğimizde ataletten kurtulmak, proaktif olmak ve iş hayatında başarıyı yakalamak önemli bir adım olacaktır.

İçerik

 • Zihin
 • Bilinç ve bilinçaltı.
 • Atalet erteleme nedir?
 • Kurtulamamanın nedenleri.
 • Ataletin etkileri.
 • Ataletin yararları.
 • EFT
 • Harekete geçirici EFT ile atalete müdahale.
 • Mindfulness (Bilinçli farkındalık) ile dönüşüm.

Katılımcı Profili:

Hayatını ve işini erteleyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Bilinçaltının bilinçten çok daha büyük bir alan olduğunu fark etmek.
 • Bilinçaltının kişiler farkında olmadan karar verdiğini kavramak.
 • Ertelemenin ardındaki gerçekliği anlamak ve kurtulamamanın nedenlerini saptamak.
 • Ertelemenin kişinin yaşantısına getirdiği zorlukları ve kayıpları fark etmek.
 • Ertelemenin bilinçaltı yararlarını saptamak.
 • EFT (Duygulardan özgürleşme Tekniği) uygulama becerileri kazanmak.
 • Atalet duygusundan kurtulmak ve bilinçli farkındalıkla dönüşüm sağlamak.
 • Kaybedilen yaşam enerjisinin geri kazanmak.

 

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurumsal hedefler için harekete geçmek.
 • Hedeflere ulaşıldığında motivasyon, tatmin sağlamak.
 • Çevreye ilham olmak.
 • Başarı odaklı olmak.
 • Tamamlamak, sonuçlandırmak.
 • Somut, elle tutulur, gözle görülür iş, ürün, hizmet ortaya koymak.
 • Proje geliştirme, üretme ve tamamlama becerisi kazanmak.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün.

Kişilerin ve sevdiklerinin yaşamlarını zorlaştıran ve tehdit eden stresli yaşam olayları, (son zamanlarda dünyanın Covid-19 ile karşılaşması) kişilerde varoluşsal kaygılarla birlikte psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar yaşatabilmektedir.

Kişilerin en temel kaygıları olan ölüm kaygısını ortaya çıkaran virüs, kişilerin yaşam değerlerini de gözden geçirmelerine yol açmıştır.

Varoluşsal bakış açısı ile kişiler; dört temel kaygı ile yaşamakta ve bu kaygılarla başa çıkabilme yöntemlerini kendi hayat alanları içinde oluşturmaya çalışmaktadır.

Ölüm, İzolasyon/yalnızlık, Anlamsızlık, Özgürleşmedir.

Bunları aşan birey otantik ve kendine özgü bir yaşantıyı kurgulamaktadır.

Bahse konu eğitimde amaçlanan, kişilerin varoluşsal kaygılarını gözden geçirmelerini sağlamak ve bu kaygılarla baş edebilmelerini sağlayacak beceriler kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik

 • Varoluşsal Kaygı Nedir?
 • Ölüm Anksietesi.
 • Anlamsız bir yaşam içinde anlam yaratmak.
 • Sorumluluk al özgürleş.
 • Yalnızlıktan korkuyor musun?
 • Otantik bir yaşam için hazır mısın?

Katılımcı Profili:

Varoluşsal kaygıları üzerinde çalışıp, ölüm kaygısı ile yüzleşmek, yalnızlıkla baş etmek, sorumluluk alıp özgürleşmek ve yaşamında anlam yaratarak otantik bir yaşamı keşfetmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Kaygı ve korkuyu birbirinden ayırt edebilmek.
 • Ölüm anksietesini deneyimlemek ve aşabilmek.
 • Yalnız kalabilmenin becerilerini kazanabilmek.
 • Sorumluluğunu aldığı bir yaşam için harekete geçebilmek ve özgürleşmek.
 • Yaşamın anlamını bulabilmek.

 

Kurumsal Kazanımlar

 • Kaygılardan arınmış bir yönetici ve çalışan olarak zihnini odaklayabilme ve harekete geçebilme becerisi kazanabilmek.
 • Stresörlerle başa çıkabilme konusunda becerilerini gözden geçirmek ve en temel kaygı olan varoluşsal kaygılarla baş edebilip, proaktif bir yaşamı tanımlamak ve kurumsal hedefleri gerçekleştirebilmek.

Katılımcı Sayısı: 8-12 kişi

Program Süresi: Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün

Kişilerin erken çocukluk döneminde ebeveynleri ile kurduğu ilişkilerden kaynaklanan bilinçaltı şemaları vardır. Bu bilinçaltı şemalar, sevilme-sevilmeme, değerli-değersiz, istenme-istenmeme, çare-çaresizlik üzerine kurguludur.

Olumsuz şemaları oluşmuş kişilerin değerli olmaya ilişkin olumsuz bilinçaltı kodlamaları kişilerin harekete geçmesini engellemektedir.

Saha ekibindeki çalışanların olumsuz bilinçaltı şemaları temas kurduğu insanlar karşısında utanç duygusu yaratabilmektedir.

Bu durum; saha ekibinin görüşmelerini, satışlarını engellemekte ve reddedilebilirim korkusu ile kişiler kendi potansiyellerini ortaya koyamamaktadır.

Bu çalışma kapsamında; kişilerin değersizlik şemaları üzerinde çalışılacak eksik hissetmeye yönelik algıları değiştirilecek ve kişilerin özgüvenleri yüksek satışlar yapmaları sağlanacaktır.

İçerik

 • Öz değer.
 • Değerli değilim.
 • Başarı bana göre değil.
 • Bolluğu hak etmiyorum.
 • Başarı talep etmemeliyim.
 • Başarı spiritüel değildir.
 • Eksik hissetmek.
 • Mücadele olacağına ikna olmak.

Katılımcı Profili:

İçinde değersizlik inancı taşıyan herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Değersizlik inancının erken çocukluk döneminden itibaren yaşantılardan kaynaklandığını kendi yaşantıları üzerinde fark etmek.
 • Değersizlik inancının hayat başarısı üzerindeki etkisini fark etmek.
 • Değersizlik inancı üzerinde çalışmak ve bu inancı değerliyim inancı ile değiştirebilmek.

 

Kurumsal Kazanımlar

 • Değersizlik inancının ilişkiler üzerindeki etkisini fark edip kendini değerli hissetmek ve bu his üzerinden müşterilerle ilişki kurmak.
 • Değersizlik inancının yarattığı başarısızlık hissini ortadan kaldırıp, satışları arttırmak.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün

Kişilerin bilinçaltı inançları kişilerin farkında olmadan davranışlarını etkilemektedir. Yapılan araştırmalar kişinin karar aldığını fark etmeden 7 saniye önce bilinçaltının bu kararı aldığını göstermektedir.

Erken çocukluk dönemi yaşantılarından kaynaklanan hak etmemek, kendine hak görmemek kodlarıyla çalışılır. Kişiler satış, pazarlama esnasında, bu satışı hak ettiklerine inanarak özgüvenle satışlarını yaparlar. İçsel gerçekliklerinde kıtlık bilincinden bolluk bilincine geçmeleri sağlanır.

Kişilerin yapamam, olamaz, mümkün değil söylemlerinden isterim, mümkün ve olur söylemlerine geçiş sağlanacaktır.

Kişilerin bilinçaltı inançları arasında paranın kazanılmasının zorluğuna, ancak zorlukla kazanılması gerektiğine dair kodlamaları vardır. Bu kodlamalar kişilerin içsel blokajlarını yaratmakta, kişiler evrenin sınırsız olasılıklarını görememektedir. Bu bilinçaltı körlük satış performansını olumsuz etkilemektedir.

Hizmet veya ürünlerin satışında paraya yönelik olumsuz şemalar kişilerin harekete geçmesini engellemekte, hizmetlerin satışında reddedileceğine ve satışların gerçekleşmeyeceğine ilişkin kaygıları artırmaktadır.

Bu çalışmada kişilerin bilinçaltı parasal kaygıları üzerine çalışılır. Bilinçaltı şemaları değiştirilerek para ile arkadaş, dost olmaları sağlanır.

İçerik

 • Bolluğu hak etmek.
 • Kıtlık.
 • Parasal kaygılar.
 • Malzeme ya tükenirse.
 • Asla yeteri kadar olmayacak.
 • Refaha inanmıyorum.
 • Kıtlık inancı.
 • Almaya karşı engeller.
 • Almakla ilgili çelişkiler.
 • Para kaygısı.
 • Para kıtlığı.
 • Para kolay kazanılmaz, zor kazanılır.
 • Olana kadar mutlu olamam.
 • Olana kadar iyi hissedemem.
 • Fakir olursam mutlu olamam.
 • Fakir kalacağına inanmak.
 • Evet ama.
 • Reddedilme korkusu.

 

Katılımcı Profili:

Hayatında bolluk yaşamak isteyen ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Paranın zor kazanılabileceği konusunda ki kodları ortadan kaldırmak.
 • Kıtlık bilincini bolluk bilincine çevirmek.
 • Alma ve verme dengesini öğrenmek.
 • Almakla ilgili kodları ortadan kaldırmak ve alabilme becerisini kazanmak.
 • Para ile ilgili kodlarımızı düzeltmek.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurumsal hedefler konusunda harekete geçebilme becerisini kazanmak.
 • Zihinsel blokajlarımızı kaldırıp kurum hedeflerinin üzerine çıkmak.
 • Satışlarımızı arttırarak bireysel hedefleri gerçekleştirirken kurumsal hedefleri de gerçekleştirmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online

Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yeni bilim bizlere dışımızdaki değişimin değil, içimizde olan değişimin dış dünyayı değiştireceğini söylemektedir. Yeni bir dünyada her şeyin dijitalleştiği, eğitimlerin, alışverişin online olduğu bir gerçeklikte, içsel değişimleri yapan çalışanlar ancak kurumları ayakta tutacaktır.

Bu eğitimde; başarı ve bereketi engelleyen bilinçaltı inançları fark etmek ve dönüştürmek üzerine çalışılmaktadır.

Eğitim: inanç kalıplarını besleyen duyguları ve korkuları EFT (duygulardan özgürleşme tekniği) ile dönüştürmektedir.

Yeni yaklaşım; kıtlık bilincinden bolluk bilincine adım atan bir bakış açısı ile, pazarlama ve satış esnasında reddedilmeye, başarısız olmaya ilişkin korkuları ortadan kaldırmayı destekler.

İçerik

 • Başarıdan korkmak, Kişisel sabotaj, Başarıyı engellemek.
 • Başarısızlık olmaktan korkmak.
 • Fazlaya sahip olma suçluluğu.
 • Daha fazla istemenin suçluluğu.
 • Üstünlükler hakkında suçlu hissetmek.
 • Reddedilme korkusu.
 • Diğerlerini reddetmek.
 • Kıskanma korkusu.
 • Dikkat çekmek.
 • Aşağılanma korkusu.
 • Ya aç gözlü olduğumuzu düşünürlerse.
 • Kıskançlık.
 • Emniyet çizgileri;

Olumsuz inançlar.

Daha fazla kazanma korkusu, Maaş konusunda huzurlu sınırlar.

Katılımcı Profili:

Hayatında bolluk yaşamak isteyen ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Başarısızlık olma korkumuzun üzerine gidebilme becerisi kazanmak.
 • Suçluluk duygularımızla barışmak.
 • Reddedilmeye yönelik düşünsel kalıplarımızı aşmak.
 • Olumsuz inançları değiştirmek.
 • Hayallerimize sınır koymama becerisini kazandırmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurumsal hedefler konusunda harekete geçebilme becerisini kazanmak.
 • Zihinsel blokajlarımızı kaldırıp kurum hedeflerinin üzerine çıkmak.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün

Satış ekibinin hem kendi hem de diğer insanların davranışlarının nedenlerini  anlayabilecek farkındalık, bilgi ve beceriler kazanmaları satışın temelini oluşturmaktadır.

Satış danışmanlarının müşterilerin kişilik tiplerini bilmeleri, bu tiplere ilişkin davranışlar üretmeleri, kişilerin satın alma güdüleri üzerinden risklerini karşılayarak satışı gerçekleştirmeleri önemlidir.

Bu çalışmada, kişilik tipleri üzerinden temel satın alma güdüleri saptanarak müşterinin satın alma riskleri ortadan kaldırılıp, müşteri ikna edilerek satışın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

İçerik

 • Kendimizi Tanıyalım.
 • Kişilik Tipleri ve Beklentiler.
 • İnsanlar Ne İster?
 • Temel Satın alma Güdüleri.
 • Gereksinim ve Güdü.
 • Kişilik Tipleri ve Satın alma Güdüleri.
 • Karşılıklı İlişkilerde Algılanan Riskler.
 • Algılanan Riskleri Azaltmanın Yolları.
 • İkna Nedir?
 • İnsan İlişkilerinde İlk 4 Saniye.
 • Fiziksel Görüntünün Etkileri.
 • İkna Etmenin 15 Sırrı.
 • Güven Ve Güvenirliği Arttırmanın 7 Yolu.
 • İkna Araçları.

Karşılıkta Bulunma Prensibi.

Zıtlıklar Prensibi.

Tutarlılık Prensibi.

Güç-Otorite Prensibi.

Hoşlanma Prensibi.

Toplumsal Kanıt Prensibi.

Azlık (Kıtlık) Prensibi.

Katılımcı Profili:

Satış temsilcileri

Bireysel Kazanımlar

 • Kendini tanımak ve kendi kişilik özellikleri üzerinden insanlara ilişkin bilgi sahibi olmak.
 • Satış alanı ile ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek bu bilgeleri içselleştirmek ve satış temsilcisinin sahip olduğu yetkinlikleri kazanmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Müşterileri tanımak ve müşteri özellikleri ve satınalma güdüleri üzerinden etkin satış gerçekleştirmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün

Düşünce insanı tanımladığımız dört alandan biridir. Duygular, düşünceler, davranışlar ve bedendeki hisler.

Bu eğitimde; davranışlarımızı yönlendiren, bizde duygular yaratan ve bedenimizdeki hisleri oluşturan düşünceler üzerinde durulacaktır.

Bizde olumsuz duyguları yaratan olayların olmadığı düşünce tarzımızın reaksiyonlarımıza yol açtığı katılımcılarla paylaşılacaktır. Erken çocukluk döneminden bugüne değin yaşantılarımıza bağlı olarak zihnimizde oluşturduğumuz şemalar doğrultusunda anlık olarak oluşan otomatik düşüncelerin hayatımızı nasıl da yönlendirdiği katılımcılara gösterilecektir.

Olumsuz otomatik düşüncelerden ve düşünce hatalarından arınmış bir zihnin için; bilgi temelli düşünmenin becerileri kazandırılacaktır.

Böylece bakış açısındaki değişim ile gerçekçi olmayan kaygı odaklarında değişimler sağlanıp, proaktif bir davranışlarla aktif bir yaşama dönüşleri sağlanmaya çalışılacaktır.

İçerik

 • Zihinsel şemalarımız ve otomatik düşünceler.
 • Olaylara verilen anlamın duygular ve davranışlar üzerindeki etkisi.
 • Düşünce ve bedensel tepkilerin ilişkisi.
 • Olumsuz otomatik düşüncelerimizi sorgulamak.
 • Olumsuz otomatik düşüncelerimizi değiştirmek.
 • Bilgi temelli bakış açısı ile davranışlarımızı yönetmek.

Katılımcı Profili:

Bize öğretilen, erken çocukluk döneminden bugüne değin kazandığımız bakış açılarını bilgi temelli düşünce biçimi ile değiştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Erken çocukluk dönemi yaşantılarının bakış açımızı nasıl etkilediğini fark etmek.
 • İnanç ve bilgi temelli düşünceleri birbirinden ayırt etmek.
 • Hangi düşünce hatalarını yaptığımızı belirlemek.
 • Olaylara verilen anlamın duygular ve davranışlar üzerindeki etkisinin olaylardan bağımsız olduğunu, tamamen düşünce kaynaklı olduğunu ayırt edebilmek.
 • Düşünce ve bedensel tepkilerin ilişkisini bedeninde gözlemlemek.
 • Zihinsel şemalarımız ve otomatik düşüncelerimizin neler olduğunu belirlemek.
 • Düşünce hatalarının ve davranışlarımıza etkisini ortaya koyabilme becerisini kazanmak.
 • Olumsuz otomatik düşüncelerimizi sorgulamak becerisi kazanmak.
 • Olumsuz otomatik düşüncelerimizi değiştirme becerisi kazanmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurum için ilişkilerde çatışmanın dışarıdan değil içsel olduğunu fark ederek davranış üretmek.
 • Hedeflere ulaşmada bilgi temelli düşünceden hareketle bizleri sınırlayan düşünce hatalarını ortadan kaldırmak.
 • Proaktif bir yaşam ve davranış için erken çocukluktan itibaren zihnimize koyduğumuz engelleri ortadan kaldırmak.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün.

Duygular insanı tanımladığımız dört alandan biridir. Duygular, düşünceler, davranışlar ve bedendeki hisler.

Duygular kişilerin kendini tanımlama biçimi ve ilişkileri yönetmedeki en önemli becerisidir.

Duygular; insanların çevrelerinde olan her olayı hızlı bir şekilde işlemleyip tepki

verebilmelerinin en adaptif yoludur. Duygular kişinin çevresi ile uyum içinde yaşamaları için kişiye önemli veriler sağlar.

Bu eğitimde; insanın hayatta kalmasını temin eden ve sağlıklı ilişki geliştirmenin temelini oluşturan duyguları tanımak ve duygu yönetimini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu değişim kişilerin kendi duyguları ile dost olmasını sağlayacağı gibi, gerçek duyguları üzerinden ilişkilerini yönetmesine de yardımcı olacaktır.

İçerik

 • Duygular ve sınıflandırılması.
 • Etkileşimde duyguların rolü.
 • Yakınlık ve duygusal bağlar.
 • Ben ve sen ilişkisi, etkileşimde duygu ve biliş süreci.
 • Duygular ve döngüsel sistemler.

Katılımcı Profili:

Duygusal zekasını geliştirmek, duygularla ilişkileri yönetmenin en önemli beceri olduğunu görmek ve uygulama becerisi kazanmak isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Duygularını fark etmek ve duygularını isimlendirme becerisi kazanmak.
 • Etkileşimde duyguların rolünün önemini fark etmek ve duygular üzerinden ilişki geliştirmek.
 • Yakınlık ve duygusal bağların nasıl kurulacağını öğrenmek.
 • Ben ve sen ilişkisinin önemini kavramak.
 • Bağımlı ilişkiler yerine bağlılık ilişkilerine geçiş yapabilmek.
 • Etkileşimde duygu ve biliş sürecini kavramak ve bunu ilişkilerinde kullanabilmek.
 • İletişimde lineer nedensellik yerine döngüsel nedenselliğin etkilerini gözlemleyebilmek.
 • Çatışmaları döngüsel nedensellikler üzerinden çözebilmek ve olumlu ilişkiler geliştirmek.
 • Empati becerisi kazanmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurum içi ilişkilerde çatışmanın çözümü için duyguları paylaşmak ve duygular üzerinden iletişimi yönlendirebilmek.
 • Müşterilerle ilişkilerde karşı tarafı anlamak, empatik bir yaklaşımla duygularını anladığını karşı tarafa iletebilmek ve ilişkileri geliştirmek.
 • İç müşteri ve dış müşteri kavramları içerisinde anlaşılmak ve kendini anlatmak.
 • Duygu kanalları üzerinden ilişkisel döngüleri yönetebilmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün

Rekabetin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında 1940’ lardan günümüze değin arz talep dengelerinde büyük değişimler olmuştur.

Çağdaş satış yaklaşımları içerisinde malın ve hizmetin ekonomik değerlerinin ve marka oluşunun geri planda kaldığı saptanmıştır.

Müşterilerde memnuniyet hatta coşkusu yaratan faktörün hizmet sunan insan gücüne dayandığı belirlenmiştir.

Bu bilgi ışığında, satış temsilcilerine iletişim ve ilişki biçimleri, davranışları gözden geçirilerek farkındalıkla kendilerine deneyim ekonomisi ve satın alma riski kavramları çerçevesinde etkin, hızlı satış için davranışsal beceriler kazandırılacaktır.

İçerik

 • Satış sürecinin temelleri ve satış danışmanlarının yetkinlikleri.
 • Satış süreci için iki temel kavram.

Deneyim ekonomisi.

Satın alma riski.

 • Satış danışmanının görevleri.
 • Sinerjik satışın temel kavramları.
 • Satışta başarı.
 • Sinerjik satışın 4 aşaması.
 • Satış planı.
 • Müşterilerimizle güven oluşturmak.
 • Duyu odaklı satış.
 • Kendi duyu odaklarının farkına varılması ve paylaşımı.
 • Görselliğin önemi uygulaması.
 • Görsel, işitsel, kinestetik, dijital müşteri algıları.
 • Müşterilerin algı odaklarına yönelik hizmet ve ürünlerin sunulması.
 • Duyu odaklı satışta aşırı ve zayıf olmak.
 • Duyu odaklı hitapta denge.
 • Satış bir iletişim dansıdır.

Katılımcı Profili:

Satış temsilcileri

Bireysel Kazanımlar

 • Satış alanı ile ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek bu bilgeleri içselleştirmek ve satış temsilcisinin sahip olduğu yetkinlikleri kazanmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Profesyonellik kavramını öğrenmek.
 • Satış sürecinin kavramlarını satış sürecinin içine taşımak.
 • Duyular üzerinden satışı planlamak.
 • Satış esnasındaki eksik ve güçlü yönlerimizi farketmek.
 • Sonuç odaklı satışlar gerçekleştirmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün

İnsanı tanımlayan dört alandan biridir davranış.

Davranış, kişilerin gözlenebilen ve ölçülebilen etkinlikleridir. Kişiler; kendilerini davranışları üzerinden ortaya koymakta, bu davranış biçimleri ihtiyaçların karşılanmasını, değer sistemleri üzerinde yaşanan anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlamaktadır.

Bu eğitimde; kişilerin davranış biçimleri konusunda farkındalık yaşamaları amaçlanmaktadır.

Güvenli davranışın alt alanları üzerinde beceri kazanmaları sağlanmaktadır.

İçerik

 • İletişim, ilişki ve İletişim modeli.
 • Davranış testi ve kendimizi fark edebilmek.
 • Güvenli, pasif saldırgan, saldırgan ve pasif davranışlar.
 • Davranışları ayırt edebilmek.
 • Güvenli davranış alt alanları ve zorluk alanları.

Katılımcı Profili:

Davranışlarının ilişkilerini nasıl etkilediğini görmek ve güvenli davranış becerileri kazanmak isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • İletişimin kavramlarını öğrenmek ve ilişkilerini iletişim becerileri kavramlarının gücü ile yönetmek.
 • Kendi davranış profilimizi fark etmek.
 • Güvenli, pasif saldırgan, saldırgan ve pasif davranışları birbirinden ayırt edebilmek.
 • Güvenli davranış alt alanları ve zorluk alanlarını fark etmek ve kişisel değişimler sağlamak.
 • Güvenli davranış ortaya koyarak çatışmaları çözebilmek.

Kurumsal Kazanımlar

 • Güvenli davranış biçimini ortaya koyarak kurum içi ilişkileri geliştirmek.
 • Kurum içi çatışmaları çözebilme becerileri kazanmak.
 • Müşterilerle ilişkilerde güvenli davranış biçimi yaratarak kazan-kazan yaklaşımını hayata geçirebilmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün.

Çatışma; herhangi bir durumda ortaya çıkan bir enerjidir. Kişilere yolunda gitmeyen durumlar olduğu konusunda bilgi verir. Çatışmanın çözümü ise ilişkilerin büyümesi ve kişilerin istek ve beklentilerinin karşılanması anlamına gelir.

Bu eğitimde; Kişilerin çatışma tarzlarını tanımaları sağlanacaktır. Yaşanan çatışmaları; sorun yaratan üzerinden değil, sorun yaşayan üzerinden hareketle çözmeleri için gerekli teknikler öğretilecektir.

İçerik

 • Toplumsal beklentiler.
 • Kabul ettiğim ve etmediğim davranışlar.
 • Kabul çizgisi ve etkileyen faktörler.
 • Sorun kimin?
 • Sorun yaratan yerine yaşayanı bul.
 • Sorun penceresi.
 • Kendini ifade etme ve ben dili.
 • Etkin dinleme becerileri.
 • Empati ve aşamaları.
 • Çatışma çeşitleri.
 • 6 aşamada çatışma çözme

Katılımcı Profili:

Çatışmadan büyümek ve ilişkilerini geliştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • İletişimin kavramlarını öğrenmek ve ilişkilerini bu kavramların gücü ile yönetmek.
 • Çatışma çeşitlerini öğrenmek.
 • Kendini ifade becerileri kazanmak.
 • İnsanları dinleme becerilerini öğrenmek ve hayata geçirmek.
 • 6 aşamada çatışma ve problem çözme becerilerini kazanmak ve uygulamak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurum içi çatışmaları çözebilme becerileri kazanmak.
 • Müşterilerle ilişkilerde kazan-kazan yaklaşımını hayata geçirebilmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün.

Birlikte Güçlenen Lider (Takım Çalışması)

Takımlar; önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden, iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur.

Bireysel olarak; yetenekleri, bilgi ve becerileri ile yüksek çalışma performans gösteren üst düzey yöneticilerin; bireysel şampiyonlar yerine takım üyesi olma sorumluluğu almaları, kendisinden öncekinden aldığına katkı sağlayarak, kendisinden sonra gelenin ihtiyaçlarını göz önünde davranmaları amaçlanır.

Bu bakış açısı ile takım çalışması içinde yer alanlar sinerjiyi ve yüksek performanslı takımı yaratırlar.

Çalışma kapsamında;  takım üye ve liderlerinin başa çıkması gereken sorunları, takım dengelerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, sinerji yaratma, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin artması, hızlı, kolay ve etkili iletişim kurmalarının sağlanması, sosyal atmosferin yumuşaması ve iyileştirilmesi ile bireysel rekabeti ortadan kaldırma gibi yöntemlerle çözme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır.

  İçerik

 • Bireysel hedefler yerine takım hedeflerine odaklanma,
 • Gruplardan etkili takımlara geçişle iş verimliliğinde artış,
 • Çalışanlar arasında iş birliğinin ve iletişimin artması,
 • Çalışanların motivasyonlarında artış,
 • Vizyona bağlılık,
 • Ortak amaç ve stratejilerin açıkça bilinmesi,
 • Sorumluluk paylaşımı,
 • Güven, anlayış ve ortaklık duygusu geliştirme,
 • Başarma güdüsü ve güç birliğine inanma.
 • Uzmanlığı kullanma ve paylaşma,
 • Amaç birliğine katılım,
 • Yapıcı tutum,
 • Takım çalışmasında kişisel görevler,
 • Grup dinamiğine katılım,
 • İyi bir dinleyici olmak,
 • Paylaşımcı liderliğe katılım,
 • Resmin bütününü görmek konularına değinilecektir.

Katılımcı Profili:

Takım halinde birlikte güçlenmek ve bireysel hedefleri harekete geçirirken, kurumsal hedefleri de harekete geçirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Takım çalışmasının önemini kavramak.
 • Bireysel özellikleri fark etmek ve kişisel hedefler koyabilmek.
 • İlişki becerilerini geliştirmek ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket edebilen birey haline dönüşmek.

Kurumsal Kazanımlar

 • Takım çalışmasının önemini kavramak.
 • Kurumsal hedefleri kavramak ve hayata geçirmek.
 • Kuruma aidiyet duygusu yaşamak.
 • Kurumsal vizyona katkıda bulunmak.
 • Ortak amaçlar belirlemek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün – Online 2 yarım gün.

Psikodrama grup psikoterapisi J.L.Moreno’ nun temellerini attığı Grup Psikoterapisi, Sosyometri ve Psikodrama üçlemesinin bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan teknik ve yöntemidir.

Gerçeğin aksiyonla yeniden keşfedilmesi olan psikodrama kaynağını insandaki üç önemli temel özellikten alır.

Bunlar: Eylem, yaratıcılık ve spontanlıktır.

30 yaşlarına geldiğimizde dünyaya keşke yeniden gelseydik dediğimiz düşüncelerimizle karşılaşırız. Yapılan çalışmada kişilerin hayata tekrar bakmaları sağlanarak, yaşam alanı içerisindeki farkındalık düzeylerinin arttırılması ve istekleri doğrultusunda yaşamları için değişim kararları almaları sağlanmaktadır.

Katılımcı Profili:

Kendini tanımak, keşfetmek ve yeni yolculuklara çıkmak isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Kendini tanımak.
 • Güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri fark etmek.
 • Hayat amacını belirlemek.
 • Gelecek vizyonunu belirlemek.
 • Spontan davranan bireye dönüşmek.
 • Yaratıcılığını geliştirmek.
 • Eylemin önemini farkedip harekete geçmek.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kendini tanıyan bir birey olarak müşterilerini de tanıyabilmek.
 • Geliştirmesi gereken yönlerini fark edip, güçlü yönlerini kurum hedefleri doğrultusunda kullanabilmek.
 • Bireysel vizyonlarını kurum vizyonu ile örtüştürebilmek.
 • Durağanlıktan eyleme geçmek ve kurumsal hedefleri gerçekleştirmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 2 gün – Online 4 yarım gün

 

Etkileşim Grupları

Bu görüşmelerde; 8-12 kişilik gruplar halinde kişilerin etkileşim halinde olmaları sağlanarak, duygularının paylaşımı ile kaygı ve korkularından kurtulmaları hedeflenmektedir.

Görüşmelerin önemli hedeflerinden biri de problem çözücü yaklaşımlar ile hayatın içinde daha aktif rol almalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili:

Kendini tanımak, keşfetmek ve kaygı ve korkuları ile baş etmek ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Kendini tanımak.
 • Korkularını ve kaygılarını fark etmek.
 • Hayat amacını belirlemek ve harekete geçmek isteyen herkes.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kaygılarını ve korkularını aşmış bir birey olarak kuramsal hedefleri kavramak ve harekete geçmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 3 gün – Online 6 yarım gün

Bireysel görüşme; gizlilik ilkesine dayanılarak danışan ve danışman arasındaki içsel bir yolculuk sürecidir. Bu süreçte kişi; problemlerinin nedenselliklerini fark ederek harekete geçer ve duygusal paylaşımları ile iyileşme sürecinde önemli adımlar atar.

Katılımcı Profili:

Kendini tanımak, problemlerine bakmak ve çözmek, ilişkilerini iyileştirmek isteyen herkes.

Bireysel Kazanımlar

 • Kendini tanımak.
 • Problemlerini çözen proaktif bir birey haline gelmek.
 • İlişkilerini iyileştirmek.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kendini tanıyan, ilişkilerini iyileştiren ve problemlerini çözen bir birey olarak müşterileri ile ilişkileri geliştirmek.
 • Kurum içi kişiler arası ilişkileri geliştirerek kurum hedefleri doğrultusunda harekete geçmek.

Katılımcı Sayısı: Bire bir.

Program Süresi: Yüz yüze– Online 45 er dakikalık süreli seanslar.

Ünlü Yunan filozofu Herakleitos, aşağı yukarı 2500 yıl önce değişmenin kaçınılamaz ve durdurulamaz olduğunu yaygın olarak bilinen “ırmak” benzetmesiyle ortaya koymuştu. Herakleitos, “Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz. İlk girdiğiniz ırmak ile sonra girdiğiniz ırmak artık aynı ırmak değildir. Akıp giden sular ırmağı değiştirmiştir.” diyerek hayatta hiçbir şeyin daima aynı şekilde kalmadığını, her şeyin her an bir değişim içinde olduğunu anlatmak istemiştir.

Değişim, doğanın kanunudur. Her sabah gözümüzü açıp uyandığımız dünyanın akşamleyin bıraktığımız gibi durduğunu sanırız. Yüzümüzü yıkamak için ayna karşısına geçtiğimizde hep aynı suratı görüyormuşuz hissine kapılırız. Yakınlarımızın yüzüne bakıp “Günaydın” dediğimizde de artık bu insanların en son gördüğümüz halde olmadıklarını aklımıza bile getirmeyiz. Ama biraz daha yakından bakacak olursak her şey bir önceki güne göre biraz daha eskimiş, yaşlanmış, belki de bir gün öncesine göre daha olgunlaşmış kısaca değişmiş değil midir? Belki gözümüz bir gün gibi kısa bir sürede değişimi algılamayabilir ama biliyoruz ki, bedenimiz, etrafımızdaki tüm nesne ve canlılar gibi kurum ve kuruluşlar kaçınılmaz olarak değişim içindedir.

Evet, değişim kaçınılmaz ama çoğunlukla korkutucu, kaygı vericidir. Bu nedenle hayatımızdaki her şeyin mümkünse aynı kalmasını isteriz. Çünkü hepimiz güvende olmaya ihtiyaç duyarız. Değişmeyip hep aynı kalan, hep tanıdık gelen bir yaşam bizde güven duygusu uyandırır. Bu zeminde tehdit, tehlike yoktur. Her şeyi avucumuzun içi gibi bildiğimiz için olası bir tehlikeyle nasıl başa çıkacağımızı üç aşağı beş yukarı biliriz. Değişimin beraberinde getireceği yeni durumlarla ilgili zihnimizde pek çok “felaket senaryosu” kurarız. “Ya şöyle olursa? Ya böyle olmazsa?” gibi kötü ihtimalleri sorgulayan sorularla meşgul oluruz. Bu sorular zihnimizde döndükçe dallanıp budaklanır, tüm benliğimizi kaplayıverirler. Bu da kendimize güvenimizi zayıflatarak değişim yönünde adım atmamızı zorlaştırır. Halbuki madalyonun siyah bir yüzü varsa beyaz bir yüzü de vardır.

Ancak ve ancak değişimin kaçınılmazlığının farkındaysak ve değişimin gelişim olduğu bilincindeysek değişimi kabul edebiliyorsak ileri gelişim içinde oluruz. Bu bilinç bize aynı zamanda değişime hazır olma, değişimi önceden kestirebilme, yönetme ve lehimize çevirme fırsatı verir.

 

İçerik

Değişim Sürecinde Belirsizlik ve Sonuçları

 • Değişim sürecinde bakış açılarımız
 • Bakış açılarımızın olayları değerlendirmedeki önemi
 • Nasıl bakıyoruz, nereye bakıyoruz, niye bakıyoruz?
 • Belirsizlik, yarattığı duygular ve motivasyonumuz üzerindeki etkisi
 • Değişim süreci içerisinde kişisel kaynaklarımız
 • Güçlü yanlarımız ve değiştirmemiz gereken yönlerimiz
 • Nerede zorlanıyoruz?
 • Hayatın bütün olarak algılanması ve sonuçları
 • Uyum süreci-genel uyum sendromu.
 • Hayatımızda sıkıntı yaratan olaylar.
 • Kişilik özellikleri ve stres

Psikolojik sağlamlılık ve motivasyon

 • Dünyayı nasıl yorumlarız?
 • Olaylar karşısında bilgi ve duygu nasıl depolanır?
 • Hayatımızı etkileyen kabullerimizi öğrenelim.
 • Duygular önemlidir.
 • Psikolojik sağlamlığın temeli, esneklik
 • Esnek algı için bakış açılarımızı gözden geçirelim

Kendimizi Tanıyalım; Hayatı Algılayış Biçimimiz

 • Değişime bakışımızı etkileyen kişiliğimizi tanıyalım.
 • Olumlu ve olumsuz bakış açıları ve sonuçları
 • Dünyaya nasıl bakıyoruz? Temel tutumlar.
  • Sorun ya da hata arayan
  • Çözüm arayan
  • Hayatın kurbanı olarak
  • Çözümün ve gelişmenin parçası olarak
 • Olumsuz kurgularımız içinde yaptığımız düşünce hataları. .
 • Çevreyi ve değişimi suçlayıcının yaşadığı duygular.

Değişim Süreci İle Başetme Yöntemleri

 • Değişim süreci ile baş edebilmede olumlu ve olumsuz yaklaşımlar.
 • Değişimlere bakış açımızın değiştirilmesi
 • Sosyal destek sistemleri bizi değişim içerisinde güçlendirir.
 • Sıkıntılı kişilik özelliğinin değiştirilmesi.
 • İlişki becerilerimizi geliştirelim.
 • Gülmek ve hayatımıza etkisi.
 • Fiziksel egzersiz ve sporun kendimizi iyi hissetmemize etkisi

Katılımcı Profili:

Değişim süreci içerisinde yer alan çalışanlar ve hayatın akışında her an olan değişimi kolayca uyum sağlamak isteyenler.

Bireysel Kazanımlar

 • Değişimin gerçekliğini inanmak,
 • Değişim süreci içerisinde kendileri, hayata bakış açıları ve bunun sonucunda yaşanabilecek duyguların farkına varmak,
 • Olumsuz bakış açılarının yarattığı kaygı, üzüntü ve korkuların ortadan kaldırılması için hayata bakış açısını değiştirme ile ilgili düşünsel düzenleme tekniklerini öğrenmek.
 • Katılımcıların kendilerini biraz daha yakından tanımaları sağlanarak, değişim süreci içerisinde yaşadıkları zorlanmalarla başa çıkabilecek beceriler kazandırmak.

Kurumsal Kazanımlar

 • Kurumsal değişimleri farketmek ve kurumun değişimlerine ayak uydurabilecek becerileri kazandırmak.
 • Profesyonel bir çalışanın değişim penceresinden bakmasını sağlamak.
 • Olumsuz bakış açılarını değiştirerek kurumsal hedefleri gerçekleştirmek.

Katılımcı Sayısı : 8-12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 gün –  Online 2 yarım gün.

Ünlü Yunan filozofu Herakleitos, aşağı yukarı 2500 yıl önce değişmenin kaçınılamaz ve durdurulamaz olduğunu yaygın olarak bilinen “ırmak” benzetmesiyle ortaya koymuştu. Herakleitos, “Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz. İlk girdiğiniz ırmak ile sonra girdiğiniz ırmak artık aynı ırmak değildir. Akıp giden sular ırmağı değiştirmiştir.” diyerek hayatta hiçbir şeyin daima aynı şekilde kalmadığını, her şeyin her an bir değişim içinde olduğunu anlatmak istemiştir.

Değişim, doğanın kanunudur. Her sabah gözümüzü açıp uyandığımız dünyanın akşamleyin bıraktığımız gibi durduğunu sanırız. Yüzümüzü yıkamak için ayna karşısına geçtiğimizde hep aynı suratı görüyormuşuz hissine kapılırız. Yakınlarımızın yüzüne bakıp “Günaydın” dediğimizde de artık bu insanların en son gördüğümüz halde olmadıklarını aklımıza bile getirmeyiz. Ama biraz daha yakından bakacak olursak her şey bir önceki güne göre biraz daha eskimiş, yaşlanmış, belki de bir gün öncesine göre daha olgunlaşmış kısaca değişmiş değil midir? Belki gözümüz bir gün gibi kısa bir sürede değişimi algılamayabilir ama biliyoruz ki, bedenimiz, etrafımızdaki tüm nesne ve canlılar gibi kurum ve kuruluşlar kaçınılmaz olarak değişim içindedir.

Evet, değişim kaçınılmaz ama çoğunlukla korkutucu, kaygı vericidir. Bu nedenle hayatımızdaki her şeyin mümkünse aynı kalmasını isteriz. Çünkü hepimiz güvende olmaya ihtiyaç duyarız. Değişmeyip hep aynı kalan, hep tanıdık gelen bir yaşam bizde güven duygusu uyandırır. Bu zeminde tehdit, tehlike yoktur. Her şeyi avucumuzun içi gibi bildiğimiz için olası bir tehlikeyle nasıl başa çıkacağımızı üç aşağı beş yukarı biliriz. Değişimin beraberinde getireceği yeni durumlarla ilgili zihnimizde pek çok “felaket senaryosu” kurarız. “Ya şöyle olursa? Ya böyle olmazsa?” gibi kötü ihtimalleri sorgulayan sorularla meşgul oluruz. Bu sorular zihnimizde döndükçe dallanıp budaklanır, tüm benliğimizi kaplayıverirler. Bu da kendimize güvenimizi zayıflatarak değişim yönünde adım atmamızı zorlaştırır. Halbuki madalyonun siyah bir yüzü varsa beyaz bir yüzü de vardır.

Ancak ve ancak değişimin kaçınılmazlığının farkındaysak ve değişimin gelişim olduğu bilincindeysek değişimi  kabul edebiliyorsak ileri gelişim içinde oluruz. Bu bilinç bize aynı zamanda değişime hazır olma, değişimi önceden kestirebilme, yönetme ve lehimize çevirme fırsatı verir.

Doğduğumuz andan başlayan merak duygusu ile bir liderin değişimi ve gelişimi sağlanabilir. Yetişkin kimliğimizle kaybolan merakımızı tekrar kazanmak ve yetişkin kimliğimizle yeni keşiflere çıkmak için zihinsel sınırlarımızın ötesine geçmek bu eğitimin amaçlarındandır.

Bakış açımızdaki değişimle hayatının ve kurumunun kahramanı olacak.  Liderlik becerilerini geliştirecek. Kısır döngülerden kurtulmak için adımlar atılmasını sağlayacaktır.

İş hayatımızda mesleki gelişim sağlayan bilgi ve becerileri edinmenin yanı sıra kendimizi gelişime ve değişime açık tutmak, özel bir istektir. Bu istek sizi kısır döngülerden, hep aynı şeyleri yaşayarak aynı sonuçları elde etmekten çıkarmaktadır.

Içerik

 • Lider olarak yaşantı döngüsünün önemi.
 • Nasıl bir dünyadayız

Değişim

 • Kurumsal ve kişisel değişim nedir?
 • yüzyılın ekonomisi ve değişim
 • Değişim sürecinde özelleştirmeler
 • Kurumsal değişim ve kişisel değişimi yönetmek.
 • Değişim kavramı
 • Değişimi engelleyen zihinsel yapı ve değişim engelleri
 • Bilinçaltı inançlar
 • Değişime direnç göstermenin nedeni; korkular
 • Korkular hangi davranışlara evriliyor?
 • Değişim nasıl gelişimdir?
 • Değişim nasıl başlar?
 • Rahatlık alanından liderlik alanına geçiş.
 • Değişime tepkiler ve kişilik tipleri
 • Değişim pusulası vizyon
 • Zamanı yönetmek ve değişim

Psikolojik sağlamlılık ve motivasyon

 • Dünyayı nasıl yorumlarız?
 • Olaylar karşısında bilgi ve duygu nasıl depolanır?
 • Hayatımızı etkileyen kabullerimizi öğrenelim.
 • Duygular önemlidir.
 • Psikolojik sağlamlığın temeli, esneklik
 • Esnek algı için bakış açılarımızı gözden geçirelim
 • Sağ sol beyin yapıları nedir?
 • EFT (Duygulardan özgürleşme tekniği) uygulamaları
 • Mindfulness meditasyon

Katılımcı profili

Yaşamının her alanında yaşadığı iletişim ve ilişki durumlarına, sorunlarına bunun bende yansıması nedir? bilinciyle bakabilecek, kişisel gelişimini sağlamak isteyen liderler.

Bireysel kazanımlar

 • Değişime kolayca uyum sağlayabilme
 • Değişimin içindeki fırsatları görebilme
 • Değişimle birlikte gelişim noktaları kazanma
 • Yenilikleri yaratabilme ve uygulayabilmede başarı
 • Sınırlı düşünce yapısından özgür, esnek düşünce yapısına geçebilme
 • İmkansız yerine herşeyin mümkün olduğu bilinciyle iş yapış
 • Değişim ve gelişime kapalı olan düşünce sistemimizi farkındalıkla yeniden yapılandırmak.

Kurumsal kazanımlar

 • İş yürütme ve geliştirme kapasitesinin artması
 • İnsan odaklı bir şirket algısı
 • Çalışan sadakati
 • Çalışanların motivasyonu ile başarı
 • Kurum içi yeni kararların rahatlıkla uygulanabilmesi
 • Kurum içi iletişimde direncin ve çatışmaların azaltılması
 • Hedeflere ulaşılırken kazanılan hız

Katılımcı Sayısı : 8 -12 kişi

Program Süresi : Yüz yüze 1 tam gün gün – online 2 yarım gün