blog

Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Terapi Süreci

Aileler ve çiftler toplumun en küçük parçaları ve kendilerine ait özellikler taşıyan birimlerdir. Hayat bir sistemdir. En küçük parçası; birey, bireyler aileleri, aileler toplulukları, topluluklar toplumları, toplumlar milletleri ve milletler üst sistemleri oluşturur. Bireyde ve sistemin diğer ünitelerinde yaşanan bir sorun yada mutluluk sistemin tamamını etkiler. Örneğin; o gün...

Cinsel Doyum ve Süreçleri

Cinsellik ve seks iki ayrı kavram olarak birbirine karşımıza çıkmaktadır. Seks yetişkinlere özgü bir eylemler bütünü, dışavurum, bir seçimdir. Seks dokunma, öpüşme, sevişme kavramları içine alan bir eylemler bütünüdür. Sevginin ve zevkin, ruhun ve bedenin paylaşılması halidir. Cinsellik ise; seksi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Cinsellik insanın...

Psikoterapi Süreci

Psikoterapi bireysel anlamda; iki kişi arasında (psikoterapist ve danışan) danışanın terapi ortamına getirdiği probleme birlikte bakma ve yaşamında koyduğu değişim hedefleri doğrultusunda birlikte yürüme sürecidir. Psikoterapist kendisine başvuran kişiyle birlikte, çözümlenmesi gereken bir problemle karşı karşıyadır. Bu kişiye ilişkin bilgileri elde eder, onun acısını dindirme, bedensel-psikolojik-zihinsel-toplumsal bütünlüğünü ve uyumunu...

Hepi̇mi̇zi̇n İçi̇nde Bi̇r Boşluk Var – Gazete Yeni Birlik

Kısaca sizi tanıyalım? (Profesyonel olarak) Ben Klinik Psikolog Fatih Dane. Psikoloji konusundaki profesyonel hayatım Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmem ile başladı. Sonra yüksek lisans programı ile İnsan Kaynakları Yönetimi, diğer bir yüksek programı ile Yönetim ve Organizasyon ve bir başka yüksek lisans ve devam eden Doktora programı ile Klinik Psikoloji...

Uzman Gözüyle 12 Soruda Kum Terapisi

Uzman Klinik Psikolog Hakkı Fatih Dane ile yapılan röportajda ‟Kum Terapisi’’ hakkında merak edilen soruların yanıtları alınmıştır.   Klinik Psikolog H.F. Dane Özgeçmiş; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunu olan Psikolog Fatih Dane Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Psikolojik Danışma Merkezlerinin Yöneticiliğini yapmıştır. Ayrıca psikolog olarak Deniz...

Aile İçinde Belirgin Sınırlar

Aile içinde ebeveyn, kardeşler ve eşlerin birlikte hareket edebilecekleri alt sistemler olduğu gibi, bireylerin de birer alt sistem olduğunu unutmamak gerekir. Birey alt sistemleri kişilerin kendilerini korumasına yardımcı olur. Böylece kişiler birbirlerinden kopmaksızın ilişki kurabilirler ve kendilerini koruyabilirler.

Aile İçinde Katı Sınırlar

Aile içinde her bireyin kendini koruması için sınırlara ihtiyaç vardır. Ancak kişilerin etkileşimlerini etkileyecek ölçüde katı kuralların etkisi altındaki sınırlar ilişkileri bozabilir. Bu durumda aile bireyleri birbirlerinden koparlar ve aile bütünlüğünü oluşturmakta zorluk çekerler.

Aile İçinde Kardeş Olmak

Aile içinde tıpkı eş, ebeveyn, anne-çocuk, baba-çocuk alt sistemi olduğu gibi, kardeşlerin oluşturduğu alt sistem kardeş altsistemidir. Kardeşler birbirleriyle iletişim ve paylaşımda bulundukları için birbirlerine karşı bir bağlılık hissederler.