Blog

Toltek Bilgeliği

Bilgelik kavramı tarih boyunca farklı anlamlara gelmiştir. Felsefenin ilk adı bilgeliktir. Yunan felsefesinde bilgelik, aklın ürünü olan davranışlar üretmektir. Sokrates bu kavramı kendini tanımak için kullanmıştır.   Birçok felsefi akımlar bilgeliğin içeriğine farklı bakış açıları geliştirmiştir.   Stoacılar’a göre bilgelik doğaya uygun davranmaktır. Tıpkı Toltekler gibi.   yüzyıldan önce ortaya çıkan, sonrasında da Meksika Kızılderelileri tarafından uygulanan...

Varoluş bir sancı mı?

Manisa Lisesi’ndeydim. 15 yaşında bir pırıl pırıl bir gençtim. Bir sürü arkadaşım olmuştu. Aralarından biri çok farklıydı. Bir ömre sığmayacak bir dostluk bıraktı. Gülümseten anılar yaşadım, yaşattık. Bugün 11 Nisan 2021 Corona nedeni ile kendisini sonsuz bir yolculuğa uğurladım. Dünyadaki adı Melih Geçgil idi. Varoluşsal kaygılarım yoğunlaştı. Kaygılarımı azaltmak...

Evren efsanesi

Nisan ayının son günleri. Beş günlük Likya yolunun ilk etabını yürümek için bir araya gelen 11 kişiyiz. Rehberimiz eşliğinde doğanın gizemini birlikte keşfetmeye kendini adamış gönüller. Her telden çalan insanların olduğu bir grup. Sanki Birleşmiş Milletler Topluluğu gibi. Aralarından biri dikkatimi çekiyor. Adı Evren. Gözleri görmüyor. Hayata gönül gözü...

Düşünce düzeyleri

Dr. Alberto Villoldo hayatın dört farklı düzey üzerinden algılanacağından söz eder. Yani aynı olay farklı şekilde sonuçlanır. Peki söylenen bilimsel bakış açısından farklı mı? Bilim, sistematik bilgiler bütünüdür. Yani ölçülebilir, gözlemlenebilir, sınanabilir ve tekrarlanabilir veriler üzerinden tanımlamalarda bulunur. Bilim dünyası bize evrenin içinde olan her şeyin önceden kurallarının belirlenebileceğini, kontrol...

Ben, Ben’i kaldırır ancak Ben olarak kalır

Sri Romana Marashi yaşamın sırrını söyleyen ve insanın düşünsel dünyasından gerçek Ben’e ulaşmasının yolunu açan sözü ile bizleri düşündürüyor: “Ben”, “Ben’i kaldırır ancak “Ben” olarak kalır. Bu söylemi bir taraftan spritüel bakış açısı, diğer taraftan bilimsel bir bakış açısı olan Beck’in bilişsel yaklaşımı ile irdeleyelim. Bu bakış açısını 1960’larda Beck ve...

Bir psikoterapistin gözünden psikoterapi

Psikoterapi; bireysel anlamda iki kişi arasında (psikoterapist ve danışan) danışanın terapi ortamına getirdiği problemi birlikte inceleme ve yaşamında koyduğu değişim hedeflerine birlikte yürüme sürecidir. Danışanın acısını dindirme, bedensel-psikolojik-zihinsel-toplumsal bütünlüğünü ve uyumunu arttırma yönünde birlikte adımlar atılması önem kazanır. Psikoterapistin; danışanın anlayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için kuramsal bilgilere ihtiyacı vardır. Bu yüzden...

Uyanma vakti geldiyse, bir uyandıran olur elbet*

Deneyime dayalı öğrenme en güçlü ve kalıcı öğrenme şeklidir. Ancak bir bedel ödemek kaydı ile. 18 yaşında ödediğim bedele karşılık kazançlı çıktığım bir yaşam hikayesini sizlerle paylaşmak isterim. Öncesinde değişim gerçekliğini konuşarak... Değişim; aynı durumda kalmamak, farklılaşmak ve farklı duruma evrilmektir. Dünyadaki değişim; teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak, ekonomide, toplumsal...

Evrenin seninle bir derdi yok

Hayat dört mevsim gibidir; sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Her bir mevsime Gökyüzü eşlik eder. Hayat sensin, mevsimler ise duyguların… Gökyüzü sana çok şey söyler uçsuz bucaksız mavinin ortasında. Sabah güneşin ışıkları ile uyanırken, gözlerin perdenin arasından sızan ışığı arar. İçinde bir sürü beklenti ile heyecanla uyanırsın. Beklentilerini Güneş karşılar ve...

Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Terapi Süreci

Aileler ve çiftler toplumun en küçük parçaları ve kendilerine ait özellikler taşıyan birimlerdir. Hayat bir sistemdir. En küçük parçası; birey, bireyler aileleri, aileler toplulukları, topluluklar toplumları, toplumlar milletleri ve milletler üst sistemleri oluşturur. Bireyde ve sistemin diğer ünitelerinde yaşanan bir sorun yada mutluluk sistemin tamamını etkiler. Örneğin; o gün...

Cinsel Doyum ve Süreçleri

Cinsellik ve seks iki ayrı kavram olarak birbirine karşımıza çıkmaktadır. Seks yetişkinlere özgü bir eylemler bütünü, dışavurum, bir seçimdir. Seks dokunma, öpüşme, sevişme kavramları içine alan bir eylemler bütünüdür. Sevginin ve zevkin, ruhun ve bedenin paylaşılması halidir. Cinsellik ise; seksi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Cinsellik insanın...